Priser og tider

Jeg tilbyder pasning i rolige, kærlige og landlige omgivelser, hvor der er dyr og megen plads både ude og inde.

Jeg skal ikke bruge tid på læreplaner og dokumentation, ikke at vi ikke bruger dem, men jeg vil være der for børnene, så vi bruger tiden, som vi har lyst til, ud fra børnegruppen.

Der er tilsyn fra kommunen 2 gange årligt. Derudover har jeg valgt, at købe en privat pædagogkonsulent, som jeg sparre med. Hun kommer med indput og er med til at holde mig "up to date". Endvidere deltager jeg i relevante kurser, som ligger udenfor alm. arbejdstid.

Mine åbningstider kan være flexible, det snakker vi om, når jeg kender jeres behov. Men inden for rimelighed i gruppen. 

Der er søskenderabat i følge aftale med kommunen og tilskud til pasning, som skal være godkent før opstart. Kontrakt udfylder vi sammen inden opstart.

Der tilbydes børnehaveplads til den 1. i måneden, hvor barnet fylder 3 år.

Opsigelse skal ske skriftligt til den 1. i måneden og med 1 månedes varsel. Der betales i opsigelsesperioden. Opsigelse kan ikke ske til 1. juni, med mindre barnet er optaget i børnehave.

Har barnet været syg, skal der ske raskmelding dagen før, senest kl18.

Prisen udgør i egenbetaling 2308,00 kr, som indsættes på min konto sammen med tilskuddet fra kommunen den sidste hverdag i måneden. Der er betaling i alle 12 måneder. Der er forudbetaling. 

Prisregulering pr 1/1

I prisen er mad, drikke og frugt i den tid barnet er i pasning.

Jeg holder ferie efter aftale med forældrene  sommer, efterår og vinterferie. Jeg holder fri 3 dage før påske, grundlovsdag, dagen efter kr.him. og mellem jul og nytår.

I lighed med kommunal plads skal i selv sørge for forsikring af jeres barn.

 

 

I medbringer

Forsvarlig barnevogn, hvor sikkerheden er i orden og med godkendt sele. Bleer og vaskeklude/vaskeservietter.  Solcreme, tøj/ fodtøj, til årstiden.

Del siden